Тест на Код 95!

Код 95 - категория С/СЕ
Тест №1
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Czy do działania retardera hydrodynamicznego w samochodach ciężarowych, wykorzystywane jest zjawisko prądów wirowych?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaka jest siła nacisku na pedał hamulca dla uzyskania tej samej siły hamowania na kołach?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kiedy silnik uzyskuje maksymalną moc ?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaki wpływ na stabilność pojazdu ma podwyższenie jego środka ciężkości?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile może wynosić maksymalnie czas pracy w tygodniu kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy podczas przejazdu w ramach transportu kombinowanego kierowca może przerwać 11-godzinny odpoczynek dzienny?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy regulamin pracy może być mniej korzystny w stosunku do pracowników od postanowień ogólnych zawartych w kodeksie pracy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ponosi najbardziej dotkliwe dla przyszłości straty w wyniku wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, w którym są osoby zabite?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca samochodu ciężarowego, zaatakowany bronią przez napastników na parkingu, powinien zawsze podjąć walkę w celu ochrony ładunku?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w sytuacji gdy przewożony jest ładunek wskazane jest zabieranie osób postronnych do kabiny samochodu ciężarowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca może unieruchomić pojazd na pasie pomiędzy jezdniami?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy uczestniczący w wypadku, w którym jest osoba zabita lub ranna, kierowca samochodu ciężarowego, jest obowiązany udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest największe?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy częste nadużywanie alkoholu przez kierowców wykonujących przewozy drogowe może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy jeżeli w ranie znajduje się ciało obce, to należy je usunąć?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym, jeśli poczuje podczas jazdy intensywny zapach spalenizny?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy utrzymanie pojazdów przewoźnika we właściwym stanie technicznym ma wpływ na poprawę wizerunku firmy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №2
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Co oznacza pole barwy zielonej zaznaczone na obrotomierzu samochodu ciężarowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Przy jakich zakresach prędkości obrotowej silnika samochodu ciężarowego osiągana jest wysoka moc hamulca silnikowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jakie jest przeznaczenie zwalniacza (retardera)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy jeżeli kierowca samochodu ciężarowego obciążonego ładunkiem, zauważy niespodziewaną przeszkodę na drodze, która zagrażać może bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także jego własnemu, powinien podjąć manewr hamowania awaryjnego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ilu godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Na czyj wniosek wydawana jest karta kierowcy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy czasem pracy kierowcy są czynności spedycyjne?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Które samochody ciężarowe, biorą udział w większej ilości wypadków drogowych w Polsce?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co należy rozumieć przez określenie „prędkość nadmierna”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co oznacza pojęcie "przemyt nielegalnych imigrantów"?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Z jakiego typu parkingów powinien korzystać kierowca przewożąc cenny ładunek?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co może spowodować stres u kierowcy wywołany zmęczeniem?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy regularne spożywanie posiłków o zbliżonych porach ma znaczenie dla zdrowia kierowcy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy każdy poziom stresu jest szkodliwy dla precyzji kierowania samochodem ciężarowym przez kierowcę?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Podczas prowadzenia akcji ratowania zdrowia i życia poszkodowanego w wypadku, jaki jest stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych oddechów?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co jest celem konserwacji pojazdu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №3
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Na co może mieć wpływ zwiększenie obciążenia samochodu ciężarowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
 Do czego może być wykorzystywany obrotomierz w samochodzie ciężarowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy dopuszczalne jest użytkowanie opon z odmienną rzeźbą bieżnika na kołach jednej osi?
Дальше
Проверить
Узнать результат
O czym może świadczyć spadek ciśnienia powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
O czym świadczy widoczny spadek ciśnienia powietrza podczas hamowania?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania kierowcy skrócony tygodniowy odpoczynek zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca, który uzyskał prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r., jest zobowiązany do uzyskania kwalifikacji wstępnej?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile może wynosić maksymalnie czas pracy w tygodniu kierowcy wykonującego przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaki rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakiej grupie wiekowej ma miejsce największa liczba wypadków drogowych (biorąc pod uwagę kierującego pojazdem jako sprawcę)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w dokumentach potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy po wejściu Polski do Strefy Schengen, obowiązują limity przewozu towarów akcyzowych (np. alkoholu)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca w sytuacji zagrożenia przez agresora swojego bezpieczeństwa może skorzystać z pomocy Policji lub ITD?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierujący samochodem ciężarowym może wyprzedzić bezpośrednio przed przejazdem kolejowym wolno jadący ciągnik rolniczy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jak szybko będzie się męczyła osoba, która ma większą wrażliwość na bodźce?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy stosowanie obowiązkowych okresów odpoczynku przez kierowców wykonujących przewozy drogowe ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osoby zabitej lub rannej, może usunąć pojazd z miejsca wypadku?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym, jeśli zauważy szybko zbliżającą się pod prąd karetkę pogotowia ratunkowego, która ma włączone jedynie niebieskie sygnały dźwiękowe?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy policjant nie umundurowany może zatrzymać pojazd w obszarze zabudowanym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №4
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Czy do działania retardera hydrodynamicznego w samochodach ciężarowych, wykorzystywane jest zjawisko prądów wirowych?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy zbyt niska ilość powietrza w układzie pneumatycznym, może mieć wpływ na działanie głównego układu hamulcowego w samochodzie ciężarowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do czego może być wykorzystywany obrotomierz w samochodzie ciężarowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakiej sytuacji kierujący ma prawo używać świateł mijania?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czym jest urządzenie, oznaczane skrótem „DPF" stosowane w samochodach ciężarowych spełniających normę EURO VI?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy czas dyżuru kierowcy samochodu ciężarowego może być wliczony do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w przypadku kiedy kierowca po dojechaniu do zaplanowanego miejsca postoju stwierdza brak wolnych miejsc na parkingu może dojechać do następnego parkingu przedłużając czas kierowania ponad normę?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kiedy – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego – występuje niedostateczna widoczność?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w dokumentach potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Z jakiego typu parkingów powinien korzystać kierowca przewożąc cenny ładunek?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co może spowodować stres u kierowcy wywołany zmęczeniem?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czym jest stres?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w trasie należy pić więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy stosowanie obowiązkowych okresów odpoczynku przez kierowców wykonujących przewozy drogowe ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do czego jest zobowiązany kierowca, jeżeli uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca pracownik samochodu ciężarowego może sam decydować o rozkładzie czasu swojej pracy w przypadku doboru zadań przewozowych przez pracodawcę?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №5
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Czy znaczne obciążenie samochodu ciężarowego może mieć wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu ciężarowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy podczas eksploatacji silnika spalinowego, kierowca samochodu ciężarowego powinien brać pod uwagę charakterystykę momentu obrotowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy obciążenie pojazdu ma wpływ na długość drogi hamowania?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy zabrudzenie kloszy reflektorów powoduje pogorszenie skuteczności ich działania?
Дальше
Проверить
Узнать результат
O czym może świadczyć spadek ciśnienia powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do której szczeliny tachografu cyfrowego powinien włożyć kartę kierowca aktualnie kierujący samochód ciężarowy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jakiej karty musi używać kierowca?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy przedsiębiorca może zatrudnić kierowcę do wykonywania przewozów drogowych pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E który ma ukończone 18 lat?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy niewielkie przekroczenie prędkości (o 5-10 km/h) w przypadku samochodu ciężarowego może być niebezpieczne?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Które poniższe stwierdzenie jest prawdziwe?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w dokumentach potrzebnych ze względu na przepisy celne, podatkowe i administracyjne?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy jednym z zadań Straży Granicznej jest zapobieganie przywozowi na teren Polski materiałów niebezpiecznych bez ich odpowiedniego zabezpieczenia oraz spełnienia norm bezpieczeństwa?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czym jest stres?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Przy jakiej zawartości alkoholu we krwi występują zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także błędna ocena własnych możliwości?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaka jest przeciętna szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u mężczyzny?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na ranę?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w przypadku otwartego złamania kończyny, istnieje realne ryzyko zakażenia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jak powinien zachować się kierowca, któremu pracodawca zlecił wykonanie zadania przewozowego z innym kierowcą, którego nie darzy sympatią?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca zatrudniony na umowę o pracę może odmówić wykonania zleconego zadania, jeśli koliduje ono z jego prywatnymi zajęciami?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №6
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Z czym może być między innymi związane nadmierne zużycie paliwa ?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy podczas eksploatacji silnika spalinowego, kierowca samochodu ciężarowego powinien brać pod uwagę charakterystykę momentu obrotowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co oznacza skrót „SCR”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do której szczeliny tachografu cyfrowego powinien włożyć kartę kierowca aktualnie kierujący samochód ciężarowy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Po włożeniu jakiej karty do tachografu cyfrowego kierowca może wykonywać przewozy drogowe?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy jadąc na oznaczonym znakiem ostrzegawczym zakręcie drogi trzypasowej jednokierunkowej kierowca samochodu ciężarowego może wyprzedzić inny pojazd poruszający się środkowym pasem ruchu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Z jaką maksymalną prędkością, może poruszać się kierujący samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t bez przyczepy na drodze dwukierunkowej dwupasowej poza obszarem zabudowanym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy wejście kraju do strefy Schengen oznacza, że przemyt zniknie?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko nieświadomego przewozu przez kierowcę nielegalnych imigrantów?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy niska aktywność ruchowa kierowcy samochodu ciężarowego, może zwiększać ryzyko zaistnienia chorób układu krążenia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy bardzo obfity posiłek (nadmierna ilość pożywienia) ma wpływ na percepcję kierowcy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca może wykonywać przewozy drogowe w przypadku, kiedy ma nieaktualne badania lekarskie lub psychologiczne?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu 1 t zamontowana na samochodzie ciężarowym może być opuszczona podczas jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca samochodu ciężarowego może używać mało schludnego ubioru, przewidując potencjalną awarię pojazdu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №7
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Jak uzyskać korzystne zużycie paliwa podczas jazdy ze stałą prędkością w terenie górskim?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do jakiego elementu, kierowca samochodu ciężarowego powinien dopasować bieg?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaka jest różnica między zwalniaczem a retarderem?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co oznacza pojęcie „fadingu”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
 Z jakim układem samochodu ciężarowego związane jest pojęcie „fadingu”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy praca kierowcy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca, który ukończył kwalifikację wstępną, powinien wymienić prawo jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy jadąc na oznaczonym znakiem ostrzegawczym zakręcie drogi trzypasowej jednokierunkowej kierowca samochodu ciężarowego może wyprzedzić inny pojazd poruszający się środkowym pasem ruchu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakim obszarze ma miejsce największa liczba wypadków drogowych w Polsce?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy osoba figurująca w systemie SIS jako stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego, może wjechać bez żadnych ograniczeń na terytorium Strefy Schengen?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko nieświadomego przewozu przez kierowcę nielegalnych imigrantów?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca może unieruchomić pojazd na pasie pomiędzy jezdniami?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy po wielogodzinnym czasie prowadzenia pojazdu, czas reakcji psychicznej kierowcy może ulec zmianie?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w trasie należy pić więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Skąd wiadomo, po jakich lekach nie powinno się kierować pojazdem?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Który poszkodowany znajduje się w realnym stanie zagrożenia życia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca samochodu ciężarowego może używać mało schludnego ubioru, przewidując potencjalną awarię pojazdu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №8
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Czy gwałtowne hamowanie ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy samochodem Ciężarowym ?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do jakiej usterki może doprowadzić kontynuacja jazdy samochodem ciężarowym wyposażonym w układ SCR bez płynu adblue?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy można holować samochód ciężarowy z przyczepą?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy do czasu pracy kierowcy wlicza się czas dyżuru, podczas którego kierowca nie wykonywał pracy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kiedy należy pobrać dane z karty kierowcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę z kierowcą?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w przypadku kierowcy samochodu ciężarowego, wskazane są zachowania asertywne podczas jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaki rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakiej grupie wiekowej ma miejsce największa liczba wypadków drogowych (biorąc pod uwagę kierującego pojazdem jako sprawcę)?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy osoba figurująca w systemie SIS jako stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego, może wjechać bez żadnych ograniczeń na terytorium Strefy Schengen?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca może być kontrolowany przez służby celne na terytorium danego kraju?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy przekroczenie czasu prowadzenia samochodu ciężarowego przez kierowcę ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy uczestniczący w wypadku, w którym jest osoba zabita lub ranna, kierowca samochodu ciężarowego, jest obowiązany udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Skąd wiadomo, po jakich lekach nie powinno się kierować pojazdem?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jaki sposób wypity alkohol wpływa na widzenie przez kierowcę?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy jeżeli w ranie znajduje się ciało obce, to należy je usunąć?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w przypadku otwartego złamania kończyny, istnieje realne ryzyko zakażenia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jakie obowiązki poza kierowaniem pojazdem ma kierowca samochodu ciężarowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jakiego wymogu nie musi spełnić przedsiębiorca w celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №9
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Kiedy kierowca kierujący samochodem ciężarowym, powinien zmienić bieg na wyższy lub niższy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do czego może być wykorzystywany obrotomierz w samochodzie ciężarowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy podczas zjazdu ze stromego wzniesienia, kierowca samochodu ciężarowego oprócz wykorzystywania zwalniacza, może posługiwać się również hamulcem głównym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy korzystając ze zwalniacza, kierowca może dodatkowo korzystać z głównego układu hamulcowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co oznacza skrót „SCR”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w przypadku wykonywania przewozu, gdy jeden kierowca prowadzi pojazd, a drugi śpi, to ten czas można mu zaliczyć do odpoczynku dziennego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Z jaką maksymalną prędkością może poruszać się samochód ciężarowy na autostradzie?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Co należy rozumieć przez określenie „prędkość nadmierna”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy osoba figurująca w systemie SIS jako stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego, może wjechać bez żadnych ograniczeń na terytorium Strefy Schengen?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca samochodu ciężarowego, może spać w pojeździe, jeśli znajduje się w nim miejsce do spania, jeżeli przewozi ładunek?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czym może być wywołana agresja?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czym jest stres?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca powinien odżywiać się regularnie?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy stosowanie obowiązkowych okresów odpoczynku przez kierowców wykonujących przewozy drogowe ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy prawdą jest stwierdzenie: „Przegrzanie hamulców zimą nie jest możliwe”?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca samochodu ciężarowego ma prawo unieruchomić pojazd na pasie rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe z parkingu), jeśli na parkingu nie ma juz wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić przerwę w kierowaniu pojazdem?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakim miejscu na drodze należy zatrzymać samochód ciężarowy po nadaniu sygnału przez Policjanta do zatrzymania w celu przeprowadzenia kontroli drogowej?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu świadectwo kierowcy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз
Код 95 - категория С/СЕ
Тест №10
Проверьте насколько вы готовы к сдаче экзамена для получения кода 95
Начать
Czy większa liczba przełożeń w skrzyni biegów ma wpływ na zużycie paliwa ?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do czego może być wykorzystywany obrotomierz w samochodzie ciężarowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy zabrudzenie kloszy reflektorów powoduje pogorszenie skuteczności ich działania?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy dozwolone jest holowanie samochodu ciężarowego na połączeniu giętkim, z niesprawnym głównym układem hamulcowym?
Дальше
Проверить
Узнать результат
W jakiej sytuacji kierowca samochodu ciężarowego powinien wykorzystywać zwalniacz do zmniejszania prędkości?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy w przypadku załogi złożonej z dwóch kierowców, ten który aktualnie nie prowadzi pojazdu ma prawo wydawać kierowcy wiążące polecenia co do miejsca zatrzymania w celu realizacji np. przerwy podczas prowadzenia?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy przepisy określają czas pracy kierowców wykonujących przewozy na podstawie umowy zlecenia, a niezatrudnionych przez przewoźnika?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy regulamin pracy może być mniej korzystny w stosunku do pracowników od postanowień ogólnych zawartych w kodeksie pracy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Kto ponosi najbardziej dotkliwe dla przyszłości straty w wyniku wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego, w którym są osoby zabite?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy osoba figurująca w systemie SIS jako stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego, może wjechać bez żadnych ograniczeń na terytorium Strefy Schengen?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy przewóz osób w przyczepie lub naczepie samochodu ciężarowego, który dodatkowo przewozi ładunek jest dozwolony?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca samochodu ciężarowego powinien stosować zasadę ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić pojazd na wiadukcie w celu dokonania zakupów w pobliskim sklepie niezbędnych na dalszą podróż?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jeśli kierowca spożył poprzedniego dnia 0,5 l wódki lub 3 butelki 0,5 l piwa, może następnego dnia rano usiąść bezpiecznie za kierownicą samochodu ciężarowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Do czego jest zobowiązany kierowca, jeżeli uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity lub ranny?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Jaka jest wysokość kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Czy chętna i miła współpraca kierowcy z odbiorcą i nadawcą przewożonego towaru może mieć wpływ na zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa?
Дальше
Проверить
Узнать результат
Плохо
Вам необходимо более тщательно изучить материал
Пройти еще раз
Нормально
Вы достигли удовлетворительного уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Хорошо
Вы достигли хорошего уровня, но следует улучшить свои знания
Пройти еще раз
Отлично
Вы справились на отлично, но всегда есть возможность улучшения своих знаний
Пройти еще раз